Състав на екипа от специалисти при “Медико” ЕООД

Квалифицирани кадри с опит в осъществяване на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд.

Екип от специалисти в отдел „Служба трудова медицина” при „Медико” ЕООД:

employee imageд-р Даниел Йорданов Тютюнджиев Управител Служба трудова медицина
employee imageд-р Красимира Стойнова Финансов мениджър

Лекари с призната специалност по трудова медицина и хигиена на труда към Службата по трудова медицина:

employee imageд-р Мая Григориевна Ляпина лекар трудова медицина Р-л Служба трудова медицина
employee imageд-р Христо Тошков Христов лекар трудова медицина /инспектор трудова медицина
employee imageд-р Гергана Христова Георгиева лекар трудова медицина /инспектор трудова медицина
employee imageд-р Георги Иванов Кънев лекар трудова медицина /инспектор трудова медицина

Екип от специалисти в отдел „Служба трудова медицина” при „Медико” ЕООД:

employee imageинж. Татяна Цветанова Василева машинен инженер, Магистър «Безопасност на труда»
employee imageинж. Венцислав Тошков Ванков електроинженер, Магистър «Безопасност на труда»
employee imageинж. Петко Стоянов Добрев машинен инженер /инспектор трудова медицина
employee imageинж. Георги Христов Тюлев електроинженер /инспектор трудова медицина
employee imageинж. Петър Стоянов Цанов инженер по автоматика /инспектор трудова медицина
employee imageинж. Елица Владимирова Петкова инженер машиностроене и уредостроене /инспектор трудова медицина
employee imageинж. Станимира Тодорова Миткова инженер автоматизация на производството /инспектор трудова медицина
employee imageинж. Даниела Енчева Борисова инженер текстилна техника и технология /инспектор трудова медицина
employee imageинж. Николай Аврамов Николов инженер комуникационна техника и технологии /инспектор трудова медицина
employee imageинж. Ирена Георгиева Пенчева електроинженер /инспектор трудова медицина
employee imageХристофор Илиянов Христов спец. съобщителна техника /инспектор трудова медицина
employee imageИва Ангелова Иванова икономист /инспектор трудова медицина
employee imageСтоянка Иванова Пенева икономист /инспектор трудова медицина
employee imageНели Христова Василева социални дейности /инспектор трудова медицина
employee imageХубавена Пенчева Колева техн. на машиностроенето – студена обработка /инспектор трудова медицина
employee imageТеменужка Захариева Недялкова историк /инспектор трудова медицина
employee imageинж. Надя Кирилова Воденичарова инженер телекомуникации
employee imageинж. Борислав Атанасов Марков инженер медицинска техника
employee imageинж. Елена Петрова инженер електро енергетика и електро обзавеждане
employee imageинж. Боряна Казанджиева електроинженер
employee imageВера Александрова икономист
employee imageинж. Нено Николов инженер магистър машиностроене и уредостроене /инспектор трудова медицина/
employee imageинж. Галя Цонева Георгиева инженер комуникационна техника, Магистър «Безопасност на труда»
employee imageинж. Милен Методиев инженер магистър машиностроене и уредостроене /инспектор трудова медицина/
employee imageинж. Николай Симеонов инженер машиностроене и уредостроене /инспектор трудова медицина/
employee imageинж. Радослав Стоянов инженер магистър машиностроене и уредостроене /инспектор трудова медицина/
employee imageинж. Дамян Методиев инженер магистър машиностроене и уредостроене /инспектор трудова медицина/
employee imageСнежана Митрева Магистър счетоводство и контрол
employee imageРалица Димитрова Магистър счетоводство и контрол
employee imageЕлица Попова Магистър управление на продажби и специалист маркетинг

Екип от специалисти в отдел „Орган за контрол от вида „С” при „Медико” ЕООД:

employee imageд-р Красимира Стойнова Ръководител ОК /инспектор трудова медицина
employee imageинж. Красимира Коева – Шушулова машинен инженер, Магистър «Безопасност на труда»
employee imageинж. Росен Колев Панайотов инженер мениджър, Магистър «Безопасност на труда»
employee imageинж. Цвятко Колев Върбов електроинженер
employee imageинж. Неделчо Първанов Иванов електроинженер
employee imageинж. Илиян Йорданов Илиев инженер химик

Екип от специалисти в отдел „Енергийна ефективност – извършване сертифициране на сгради” при „Медико” ЕООД:

employee imageарх. Павлина Ненчева Драгомирова архитект

Екип от специалисти в отдел „Технически надзор на съоръжения с повишена опасност при „Медико” ЕООД:

employee imageЛюдмил Дикиджиев експерт газови уредби и инсталации
employee imageинж. Живко Жеков експерт повдигателни съоръжения
?>