Контакти

Формуляр за контакт

* Всички полета са задължителни

 

Клонова мрежа

  1. София

   ул. Пиротска 115 (вход от към ул. Одрин)

   тел.: 02 / 971 98 09
   e-mail: stm@mediko.org

   – д-р Красимира Стойнова 0888 266 940
   – инж. Надя Воденичарова 0889 166 626
   – инж. Станимира Миткова 0882 025 078
   – инж. Елена Петрова 0886 577 227
   – инж. Борислав Марков 0889 001 711
   – инж. Радослав Стоянов 0884 772 044
   – Симеон Тютюнджиев 0887 988 588
   – Елица Попова 0886 988 588
   – Вяра Патерова 0988 896 664
   – Трайче Бабамов 0887 809 977

   Запитване за оферти:
   д-р Красимира Стойнова
   мобилен: 0888 266 940

  2. Варна

   бул. „Васил Левски“ №58, Бизнес център „Бриз“, офис 303
   тел.: 052 607 022

   – Ралина Добрева 0889 002 237
   e-mail: ralina@mediko.org

   – инж. Николай Николов 0884 553 414
   e-mail: office_varna@mediko.org

   – Елица Попова 0886 988 588
   e-mail: e.popova@mediko.org

  3. Плевен

   ул. „Катя Попова“ №2, ет.2, офис 8
   тел.: 064 805 008

   – Теменужка Недялкова 0882 025 076
   – Диляна Пиперова 0888 002 508

   e-mail: pleven@mediko.org

  4. Пловдив

   ул. Кап. Райчо 95, ет. 5, офис 6,
   Бизнес Център “Албена”
   e-mail: plovdiv@mediko.org
   тел.: 032 34 74 60

   – Кирил Янков 0888 650 307
   e-mail: kiril@mediko.org

   – Елица Попова 0886 988 588
   e-mail: e.popova@mediko.org

  5. Бургас

   ул. Шейново №3, офис №211
   тел.: 056 707 914
   e-mail: burgas@mediko.org

   – инж. Николай Николов 0884 553 414
   – Емилия Димитрова 0889 450 302

  6. Русе

   ул. Стоян Заимов №2, бл. Теодора, вх. Г, ет. 3, офис. 16 (зад  Практикер)

   e-mail: ruse@mediko.org
   тел.: 082 826 391

   – Теди Методиева 0885 425 357
   e-mail: tedi@mediko.org

   – инж. Галя Георгиева 0886 794 678
   – инж. Йордан Йорданов 0887 414 838
   – Севдалина Рашкова 0888 724 864
   – инж. Ангел Ангелов 0885 425 949
   e-mail: angel@mediko.org

  7. Велико Търново

   ул. „Независимост“ № 3, Търговски център „Европа“, ет. 1, офис 7.
   тел.: 062 600 302

   – Инна Пантелеева: 0889 771 514
   e-mail: inna@mediko.org

  8. Габрово

   ул. „Чумерна“ 15, ет. 4 (карта)
   В сградата на „ДКЦ – СИАС“

   тел./факс : 066 866 100
   тел./факс: 066 866 200
   тел.: 066 804 913

   моб.: 0882 025 079
   e-mail: mediko_stm@abv.bg

   – инж. Петко Добрев 0889 527 794
   – инж. Венцислав Ванков 0887 161 576
   – инж. Красимира Шушулова 0882 025 109
   – Златина Кьосова 0889 250 306

  9. Севлиево

   ул. „Христо Спиридонов“ № 3
   тел.: 0675 3 53 87

   – Ива Иванова 0886 025 086
   e-mail: sevlievo@mediko.org

  10. Търговище

   ул. „Братя Миладинови“ № 23тел.: 0601 / 6 46 72; 6 77 62- Милен Дончев – 0898/438 842
   Дом на Науката и техниката ет.3тел.: 0601 / 677 62- Соня Иванова – 0899/920 078

  11. Попово

   – Галя Йорданова – 0887 771 804
   e-mail: galya@mediko.org

  12. Ямбол

   ул. „Търговска“ бл. 34, ап. 43
   тел.: 046 989 120

   – Иван Стоилов 0889 088 626

  13. Първомай

   ул. „Орфей“ № 3
   тел.: 0336 2082

   – д-р Васил Попов 0888 445 578
   – Стойчо Стойчев 0887 383 581

  14. Кърджали

   ул. „Марица“ № 3
   тел.: 0361 6 22 22

   – инж. Георги Тюлев 0885 725 713
   e-mail: tyulev@mediko.org

  15. Хасково

   бул. Раковски №10, ет.2, офис 21,
   Бизнес център М-Трейд

   тел.: 038 589 797

   Иван Стоилов – Регионален мениджър
   e-mail: i.stoilov@mediko.org
   мобилен: 0889 088 626

  16. Левски

   пл. „Свобода“ № 2
   тел.: 0650 866 45

   – Златина Кьосова 0889 250 306
   e-mail: zlatina@mediko.org

  17. Стара Загора

   Елица Попова – 0886 988 588
   e-mail: e.popova@mediko.org
   тел.: 042 988 917

  18. Шумен

   ул. „Шипка“ №2 А
   тел.: 054 989 660

   – инж. Николай Николов 088 2625 380
   – инж. Николай Аврамов 0887 871 433

  19. Омуртаг

   ул. „Волга“ №9

   – Галя Йорданова – 0887 771 804
   e-mail: galya@mediko.org

  20. Троян

   ул. „Васил Левски“ №21
   тел.: 0670 97 032

   – Златина Кьосова 0889 250 306
   e-mail: zlatina@mediko.org

  21. Велинград

   тел.: 0359 70 500

   Борислав Марков – 0889 001 711
   e-mail: b.markov@mediko.org

  22. Карлово

   Чавдар Петров – 0888 718 785

  23. Видин

   Регионален мениджър:
   – инж. Елена Петрова – 0886 577 227
   e-mail: elena@mediko.org

  24. Враца

   Адрес: гр. Враца, ул. „Искър” №6
   тел.: 092 988 108

   – инж. Елена Петрова 0886 577 227
   e-mail: elena@mediko.org

  25. Монтана

   тел.: 096 588 175

   – Елена Петрова 0886 577 227
   e-mail: elena@mediko.org

  26. Ловеч

   Адрес: бул. България №10, ет.3 офис 1
   тел.: 0685 88571

   – инж. Дамян Методиев – 0889 088 626
   e-mail: damyan@mediko.org

  27. Радомир

   – Райна Тодорова – 0889 00 44 52
   e-mail: r.todorova@mediko.org

  28. Благоевград

   – Райна Тодорова – 0889 00 44 52
   e-mail: r.todorova@mediko.org

  29. Перник

   ул. „Св. св. Кирил и Методий №23“, офис 602
   Бизнес център Елена
   тел.: 076 588 397

   – Райна Тодорова – 0889 00 44 52
   e-mail: r.todorova@mediko.org

  30. За контакти с „Медико“ ЕООД