Новини

ЕЖЕГОДЕН СЕМИНАР - БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

В периода 30.09-02.10.2015г. се проведе обучение на членовете на комитети и групи по условия на труд, длъжностните лица, ръводещи и управляващи трудовите процеси, длъжностните лица по чл. 24 от ззбут и лицата, провеждащи инструктажи, съгласно наредба № рд-07-2 на мтсп от 16.12.2009 год. за служ

ители на “ЕСО” ЕАД

IMG_0105

 

IMG_0114

?>