Новини

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В "НЕК" ЕАД

В периода 07.10-09.10.2015г. се проведе ежегодното обучение на членовете на комитети и групи по условия на труд, длъжностните лица, ръводещи и управляващи трудовите процеси, длъжностните лица по чл. 24 от ЗЗБУТ и лицата, провеждащи инструктажи в "НЕК" ЕАД, съгласно наредба № рд-07-2 на мтсп от 16.12.2009 год

Презентации и разисквани теми: IMG_0122IMG_0159