Услуги в помощ на бъдещи инвеститори и чуждестранни компании в България

Служба по трудова медицина “МЕДИКО” предоставя услуги в сферата на здраве и безопасност при работа повече от 12 години. Като организация с дългогодишен опит ние сме наясно с трудностите, пред които са изправени международните компании, решили да развиват дейност в България.

“МЕДИКО” подпомага работодателя при прилагането на задължителите нормативни изисквания и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Същевременно се стремим да приложим вече установените вътрешни правила и норми на интернационални компании в техни бъдещи филиали в страната.

Ангажираме се да консултираме работодателя при възникване на казуси и бихме могли да окажем съдействие при имплементиране на международни стандарти.

Службата по трудова медицина при “МЕДИКО” ЕООД

  • Разполага с необходимата материално–техническа база и специалисти
  • Работи на територията на цялата страна
  • Извършва всички услуги свързани с прилагане на закона за здравословни и безопасни условия на труд
  • Предлага качество на услугите
  • Гарантира коректност и срочност при изпълнение на поетите задължения
?>