Често Задавани Въпроси

Ако лице по трудов договор назначено като международен шофьор получи инфаркт, изпълнявайки задълженията си, фирмата носи ли някаква отговорност и има ли някакви задължения отностно това?

Instagram Детейлинг Instagram Автостудия Глянец Facebook Блеск Instagram Блеск Facebook Автостудия Глянец Facebook Детейлинг

?>