Често Задавани Въпроси

За категория трябва ли да ходя на ТОЛЕК като имам 60% ТЕЛК?

Съгласно чл.41 (4) от правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинските експертизи - когато освидетелствано лице има професия, свързана с автомобилен, ЖП или воден транспорт един екземпляр от ТЕЛ/НЕЛК се изпраща на съответното транспортно областно лекарска комисия с оглед възможността да изпълняване на задълженията.