Често Задавани Въпроси

Здравейте, въпроса ми е следния TTINS е фирма с която искам да работя и те ми искат протоколи за оценка на измерване на риска на работното място, за да подпишем договор, за тези протоколи нужно ли е аз да си откривам фирма за да ги получа?Офиса си е мой и само аз си работя в него :). Благодаря предварително за отговора.

Съгласно Чл.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, той се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението my sources.
След като нямате наети лица Вие не сте длъжни да имате договор със Служба по трудова медицина, тъй като няма на кого да осигурявате здравословни и безопасни условия на труд, но трябва да имате Оценка на риска за вашето работно място, съгласно гореупоменатия член. Измерванията на факторите на работната среда и Оценката на риска може да Ви изготви Служба по трудова медицина. При интерес от Ваша страна очакваме запитване за оферта.