Често Задавани Въпроси

Здравейте! В предприятието в което работя се работи на сумирано изчисляване на работното време с дневни и нощни смени, 12 часов работен ден. Имам ТЕЛК в който като противопоказания е дадено “нощен и извънреден труд, ненормиран работен ден”. Въпросът ми е следния: – мога ли да работя на 12 часови дневни смени по одобрен график и спазване на нормата часове за месеца и без да полагам нощен труд?

Здравейте,
Ако работите на 12-часови смени, без работа в интервала 22.00 – 06.00, графикът Ви е съобразен, така че да не полагате извънреден труд и не сте определен със заповед да phentermine работите при ненормиран работен ден Вие не влизате в противоречие с противопоказанията, определени от ТЕЛК и следователно бихте могли да работите при посочените условия.

?>