Често Задавани Въпроси

Здравейте, интересуват ме два въпроса: 1. Каква е санкцията за неподадена навреме декларация по чл. 15 от ЗБУТ? 2.ЕТ без персонал трябва ли да подава декларация?

Въпрос 1: Съгласно чл. 413, ал.2 от Кодекса на труда “работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на ЗБУТ, ако не подлежи на по тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер на 1500 до 15000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба от 1000 до 10000 лв.”

Въпрос 2: Не се подава такава декларация view website.

?>