Често Задавани Въпроси

Има ли регламентирано право на почивки или прекъсване на работа при неблагоприятни за здравето климатични условия?

Съгласно чл. 2 от Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. Физиологични режими на труд и почивка по време на работа се разработват и въвеждат при всички видове трудова дейност и във всички фирми и организации независимо от формата на собственост когато:

Съгласно чл. 5 от същата наредба за разработване и въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка работодателят осигурява извършването на:

На вашия въпрос ви препоръчваме установяване на работно време с променливи граници съгласно чл. 139 КТ "Времето през което работникът или служителят трябва задължително да бъде на работа в предприятието, както и начина на неговото отчитане се определя от работодателят. Извън времето на задължително присъствие работникът или служителят сам определя началото на работното си време".