Често Задавани Въпроси

Лекар има ли право да бъде на разположение при инвалидност 2 група (72% трайно намалена работоспособност).?

Има право да бъде на разположение ако противопоказните условия на труд от експертното решение на ТЕЛК отговарят на оценката на риска. Напомняме Ви, че съгласно чл. 140 ал. 4 т. 4 от Кодекса на труда нощния труд е забранен за трудоустроени работници и служители, освен ако е на лице тяхното съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключението на здравните органи. Следователно е необходимо писменото съгласие на трудоустроения работник или служител да полага нощен труд.