Често Задавани Въпроси

Лице на което в решението от телк е записано,че може да изпълнява заеманата длъжност шофьор,поради изтичане срока на шофьорската книжка,медицинско за книжка от къде трябва да бъде издадено ,от личния лекар или от Транспортна болница?

Съгласно чл. 10 ал. 1 от Наредба 3 от 11.05.2011 год. за изискванията за физическа годност към водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицински прегледи за установяване на физическата годност на водачите от различните категории ако лицето има някое заболяване посочено в Приложение 2 от Наредбата, общо практикуващия лекар отбелязва в удостоверението, че лицето подлежи на освидетелстване от Транспортната областна експертна лекарска комисия /ТОЛЕК/, която взема окончателно решение за годността на водача.

?>