Често Задавани Въпроси

Свободна професия без персонал трябва ли да има договор със СТМ и трябва ли да има оценка на риска?

Чл. 25. от  Законът за здравословни и безопасни условия на труд регламентира задължението на работодателите да осигурят обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. А Чл. 16, ал. 5 гласи, че лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да правят оценка на риска за здравето и безопасността и да предприемат необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на риска. От това следва, че не трябва да имате договор със служба по трудова медицина, но е необходимо да имате оценка на риска (с необходимите измервания от акредитиран орган за контрол – лаборатория) за вашето работно място. Оценката на риска може да възложите на СТМ, друг компетентен орган или да изготвите сами, като след нейното заплащане не дължите повече средства за текущо обслужване.

?>