Laboratory for control of factors of working environment – type “C”

извършва контрол на факторите на работната среда както следва Във връзка с изискванията на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за измерванията и Наредба 7 чл.217, Ви предлагаме следните услуги:

 1. Control / measurement / factor working and living environment

  1. microclimate – temperature, relative humidity and air velocity
  2. illuminance
  3. noise – at work, home and environment – noise, equivalent noise level, peak level of sound pressure level of daily exposure to noise, average weekly level of exposure to noise at day, evening and night at level
  4. Vibration
  5. Electromagnetic fields
 2. Chemical Agents /factors/ air of the working environment

  • dust in the production
  • toxic substances
 3. Control /measurement/ of electrical – electrical installations and equipment up to 1000 V

  1. Impedance of “phase-protective wire”
  2. Resistance of lightning protection systems
  3. Resistance of protective earthing installations
  4. Insulation resistance
  5. Control circuit safety
 4. Control / measurement / air conditioning and ventilation systems

  1. Air conditioning
  2. Ventilation

Срок на измерване и изготвяне на протоколите:

по договаряне

Работим на територията на цялата страна!

Гарантираме срочност и коректност!

?>