Uncategorized

ЕТ, с един човек персонал открива офис за услуги-застраховки,плащания. Трябва ли да има договор със служба по трудова медицина и оценка на риска?

Да, необходим е договор със служба по трудова медицина и оценка на риска съгласно Чл. 25. (1)  и Чл. 16. (1) от Закон за здравословни и безопасни условия на труд.

?>