Uncategorized

За какъв срок се сключва договор с СТМ? След изтичане на този срок как се процедира? Ако се подновява договор каква е таксата, която се заплаща? Изготвянето на план за евакуация влиза ли в задълженията на СТМ?

1. Срок на договора е от една до три години с възможност за прекратяване, в слуай, че не сте доволни от службата по трудова медицина.

2. След изтичане на договора продължението му става с анекс или нов договор.

3. Таксата зависи какво се включва като вид услуга т.е

4. Плана за евакуацията не влиза в задълженията на службата по трудова медицина, но фирмата може да го осигури като бонус или срещу допълнително заплащане.

?>