Uncategorized

Здравейте! Със съпруга ми имаме ООД, в което и двамата сме собственици, а управител съм аз. И двамата сме самоосигуряващи. От юни 2011г. съкратихме работника който бяхма наели, поради намаляване обема на работа. Въпросът ми е какви са нашите задължения към Служба Трудова медицина. Занимава ме се с копирни и рекламни услуги и имаме два офиса.

Съгласно <a href="http://mediko tadalafil no prescription.org/служебна-информация/нормативни-документи/”>чл. 2 от ЗБУТ, закона се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, независимо от формата на организацията.

Съгласно чл. 14 от ЗБУТ, всички юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работещи, ползват работещи или работят сами за своя сметка са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд.

Тъи като сте ООД и сте собственици сте длъжни да имате оценка на риска, без да е необходимо обслужване от СТМ, когато наемете лица/е на работа, сте длъжни да осигурите обслужване на вашите работници от СТМ.

?>