Uncategorized

Имам въпрос относно издаването на производствена характеристика при преосвидетелстване. Лицето работи при нас от дълго време и ние вече сме му издали една производствена характеристика за освидетелстване, в която е описан целият му професионален маршрут до датата на освидетелстването. Сега то трябва да се яви пред ТЕЛК за преосвидетелстване и въпросът ми е дали отново трябва да се посочи целят професионален маршрут по ТК или само новият период.

Да, трябва отново да бъде попълнен целия професионален маршрут по ТК.

?>