Uncategorized

Има ли минимум брой хора за да се сключи договор за обслужване от СТМ?

Самоосигуряващите се лица са длъжни да имат оценка на риска без да е необходимо обслужване от служба по трудова медицина, когато наемат лице на работа са длъжни да му осигурят обслужване от служба по трудова медицина.

?>