Uncategorized

Какъв е вариaнта да остана на работа след като СТМ излезе със становище, че не мога?

Това е една от функциите на службата по трудова медицина. Ако тя е издала това становище на основата на експертно решение от ТЕЛК, работодателят трябва да се съобрази с него.

?>