Uncategorized

Как да мотивирам решението си за прекратяване на трудово-правните отношения на лице с недокументирани здравни проблеми от психическо естество,без да нарушавам процедурата, опирайки се на чл.333КТ и Наредба №5 на МНЗ?

За да избегнете евентуални усложения при решаване на казуса, предложете на служителя да подпише декларация, че е здрав и не страда от болестите посочени в Наредба 5 от 20.02.1987г за болестите, при които работещите боледуващи от тях имат особенна закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от кодекса на труда. Тази декларация да бъде подписана преди връчването на писменото предизвестие до служителя за прекратяване на трудовото правоотношение.В случай, че лицето неподпише декларацията, то следваите процедурата по каналния ред т.е. лицето не попада под закрилата на чл. 333.

?>