Uncategorized

От декември 2009 г. до края на юни 2010 г., имах назначена продавачка на трудов договор. От този период до момента си работя сама в магазина, самоосигурявам се. Трябва ли за този период да плащам и да сключвам договор със служба по трудова медицина и за двете?

За времето от 07.2009 г. до момента като самоосигуряващо се лице не е необходимо, да имате договор със служба по трудова медицина, а само да имате извършена оценка на риска /която обикновено се изготвя от служба по трудова медицина /.

?>